Declaración de accesibilidade

A Secretaría de Estado de Función Pública comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, polo que se traspón a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web https://www.funcionpublica.hacienda.gob.es, exluyendo los contenidos incrustados provenientes de otros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 debido a la falta de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

a) Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018

 • Hay páginas que incorporan reproductor de vídeo que no dispone de un modo para seleccionar y reproducir audiodescripciones disponibles [requisito número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducción de audiodescripción].
 • Algunas imágenes no están etiquetadas o tienen una alternativa textual genérica [requisito número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contenido no textual].
 • Algunos vídeos pregrabados en el sitio web no disponen de audiodescripción o medios alternativos [requisitos número 9.1.2.3 y 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripción o medios alternativos (grabado)]. 
 • En alguna página la información, estructura y relaciones no están determinadas por software o no tienen alternativa como texto [requisito número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 De información y relaciones].  
 • Hay páginas que requieren de una orientación apaisada o retrato para ser visualizadas correctamente [requisito número 9.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orientación].
 • En alguna página se ha utilizado el color como único medio visual para transmitir información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Uso del color]. 
 • En alguna página el contenido puede perder funcionalidad o información al ampliar el contenido [requisito número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajuste del texto].
 • Nalgunha páxina algúns elementos non teñen o foco do teclado [requisito número 9.2.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Teclado]. 
 • En algún documento la navegación secuencial mediante el teclado podría no tener un orden consistente [requisito número 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orden del foco].
 • De manera puntual algún enlace podría no tener definido el propósito específico de manera textual [requisito número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propósito de los enlaces].
 • La ubicación del foco no es siempre visible cuando se navega con teclado [requisito número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Foco visible]. 
 • De manera puntual algunas etiquetas que acompañan a los controles no tienen el mismo nombre [requisito número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusión de la etiqueta en el nombre].
 • En algún documento la información, estructura y relaciones no están determinadas por software o no tienen alternativa como texto [requisito número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 De información y relaciones].
 • En algún documento la relación de contraste en texto podría no ser de al menos 4.5:1 [requisito número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contraste mínimo].

 • Puntualmente algún documento podría no tener identificado el título de la página [requisito número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulado de páginas].

 • En algún documento los componentes de interfaz de usuario como elementos de formulario, enlaces y componentes generados por script no siguen la estructura recomendada por las pautas de accesibilidad [requisito número 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nombre, función, valor].

*b) Carga desproporcionada

 • Non aplica.

*c) O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

 • Poden existir arquivos de ofimática en PDF e outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.
 • Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvolvidos polo Ministerio de Facenda e Función Pública ou que non estean baixo o seu control, por exemplo, arquivos ofimáticos.

 • Poden existir arquivos *pregrabados publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o día 04/10/2023.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por inSuit el día 01/09/2023.

Última revisión da declaración: 04/10/2023

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a de o Real Decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

 • Correo electrónico: accesibilidadweb.sefp@correo.gob.es
 • Teléfono: 912734594

Acorde ao artigo 10.2.*b do RD 1112/2018, tamén pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018.
 • Unha solicitude de información accesible relativa a:
  • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga *desproprocionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha *solictud *reaonable e lexítima.

As solicitudes de información accesible e queixas pódense presentar a través do  procedemento de solicitude de información accesible e queixas , así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos (Secretaría Xeral Técnica), como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Procedemento de reclamación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese #de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada a través de procedemento  de reclamación  do Ministerio de Facenda e Función Pública, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Contido opcional

La última revisión de la accesibilidad se ha realizado en octubre de 2023.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280*x1024.

O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos *tablet e móbiles.