Declaración de accesibilidade

A Secretaría de Estado de Función Pública comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.funcionpublica.hacienda.gob.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

a) Falta de conformidade co RD 1112/2018

 • Ausencia de etiqueta *LABEL nalgúns dos elementos *INPUT. Esta etiqueta ha de describir o que fai #este elemento. *Visualmente non hai diferenza, aínda que é necesario para algunhas tecnoloxías asistenciais/ferramentas de apoio.  [Requisito número 9.2.4.6 da norma UNE-EN 301549:2019 Encabezados e Etiquetas].
 • Existe un *Frame que non ten o título correspondente describindo o seu contido. *Visualmente non hai diferenza, aínda que é necesario para algunhas tecnoloxías asistenciais/ferramentas de apoio. [Requisito número 9.2.4.2 da norma UNE-EN 301549:2019 Páxina Titulada].
 • Identificadores repetidos cando deberían ser únicos en cada unha das páxinas; Código sintacticamente incorrecto.  Poderían dar lugar a algunha *inconsistencia na súa interpretación por parte dalgúns navegadores.  [Requisito número 9.4.1.1 da norma UNE-EN 301549:2019 Procesamento]. 
 • Falta de contraste no botón de carga. [Requisito número 9.4.1.1 da Norma de tramitación UNE-EN 301549:2019]. [Requisito número 9.1.4.3 da norma UNE-EN 301549:2019 Contraste (mínimo)].
 • Nalgunhas páxinas o contido que non é texto ten unha alternativa de texto que non serve para o propósito equivalente [requisito número 9.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2019 Contido non textual].
 • Nalgunhas páxinas non se describe a finalidade da ligazón [requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2019 finalidade das ligazóns]
 • Nalgunhas páxinas non se recoñece que elemento recibe o foco [requisito número 9.2.4.7 da UNE-EN 301549:2019 foco visible]

b) Carga desproporcionada

 • Non aplica.

c) O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

 • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF, de contido multimedia ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 12 de setembro de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha *autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 12 de setembro de 2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

 • Correo electrónico: accesibilidadweb.sefp@correo.gob.es
 • Teléfono: 912734521

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. Ligazón ao procedemento de solicitude de información accesible e queixas do artigo 12 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos (Secretaría Xeral Técnica), como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar #de acordo con a decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

Ligazón ao procedemento de reclamación, que deberá dirixirse á Unidade competente en materia de accesibilidade do Ministerio de Facenda e Función Pública (Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos da Secretaría Xeral Técnica), ou se a reclamación é por unha actuación. da dita Unidade, ao seu superior xerárquico.

Contido opcional

A última revisión de accesibilidade levouse a cabo en setembro de 2022.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280*x1024.

O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos *tablet e móbiles.