Setmana de l'Administració Oberta

Setmana de l'Administració Oberta

Setmana de l'Administració Oberta: esdeveniments organitzats per les diferents unitats.

Esdeveniments de la Setmana d'Administració Oberta

La Setmana de l'Administració Oberta és una iniciativa impulsada a nivell mundial per l'Aliança per al Govern Obert (*Open *Gov *Week), que en 2023 es va a celebrar entre el 20 i 24 de març. El seu objectiu principal és apropar les Administracions Públiques a la ciutadania, basant-se en els principis del Govern Obert: transparència, rendició de comptes, participació ciutadana, integritat pública i col·laboració.

Les activitats tenen lloc en tot el territori espanyol, a iniciativa tant de les diferents Administracions Públiques com de la Societat Civil i altres interessats.

Calendari

ESDEVENIMENTS RESPONSABLE LLOC I DATA
*MASTERCLASS: Guia de Govern Obert per a empleades i empleats públics Direcció general de Governança Pública Madrid. 22 de març

HAZLAB: Un laboratorio para la participación ciudadana en la Gestión Pública

Direcció general de Governança Pública Madrid. 22 de març
El paper dels Òrgans Constitucionals i de rellevància constitucional en l'Estat Obert i la reforma de la Llei de Transparència. 2ª Edició Direcció general de Governança Pública Madrid. 21 de març
Taller de *cocreación per a la millora de l'atenció de persones majors en l'AGE Direcció general de Governança Pública On line. 22 de març
Conferència: Les Polítiques Públiques: entre la *tecnocracia i la democràcia Direcció general de Governança Pública (col·laboració delº M Universitats) On line, 23 de març
Reunió de la Comissió Sectorial de Govern Obert Direcció general de Governança Pública Logronyo. 24 de *marazo
Reunió del Ple del Fòrum de Govern Obert Direcció general de Governança Pública Logronyo. 24 de març
La Transparencia, la integridad y la igualdad como elementos esenciales de la participación de los grupos de interés en la adopción y ejecución de las políticas públicas Oficina de Conflictes d'Interessos On line. 23 de març
Presente y futuro de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques *UC3M (Campus Getafe) 23 de març

Pan de Captación de Talento de la Administración General del Estado: Profesionales en colaboración con el colectivo Gitano

Direcció general de Funció Pública Madrid. 21 de març. 16:00 hores
Plan de Captación de Talento de la Administración General del Estado: Profesionales en colaboración con el colectivo Gitano Direcció general de Funció Pública Madrid. 23 de març . 09:00 a 10:00 hores

Pla de Captació de Talent de l'Administració General de l'Estat. Ciutadania General, alumnat de centres escolars i joves

Direcció general de Funció Pública Madrid. 21 de març

Activitats gestionades per INAP

Institut Nacional d'Administració Pública 

Madrid. Més informació

Activitats gestionades per MUFACE

Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat

Diferents províncies. Més informació